Eng | Esp

Om oss      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

# 24 MAJ 2019

Exploatörsdriven detaljplan på samråd

Härryda kommun testar sedan snart två år tillbaka en modell för exploatörsdrivna detaljplaner inom tre olika områden. På uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Förbo arbetar vi på AL Studio med att driva en av dessa detaljplaner. I onsdags avslutades samrådstiden och vi inleder nu nästa fas med att ställa samman de synpunkter vi fått in och revidera planhandlingarna inför beslut om granskning som beräknas ske runt årsskiftet.

# 29 MARS 2019

Ny trafikskola i Kristianstad

Vi på AL Studio har hjälpt en privat intressent att arbeta fram bygglovhandlingar för att uppföra en trafikskola med tillhörande utbildningslokaler, halkbana och kontor i två föredetta förrådsbyggnader i utkanten av Kristianstad. [Läs mer här...]

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio