| Eng | Esp

     Nyheter      Tjänster      Kontakt      Jobb

# I FOKUS

# 31 AUGUSTI 2017

Emmelie förstärker i Ale

En dag i veckan sitter Emmelie i Alafors och arbetar med detaljplaner för Ale kommun. I Älvängen planeras det för omkring 64 lägenheter i flerbostadshus utmed Vallmovägen och i Skepplanda planeras det för ca 24 lägenheter i flerbostadshus i nära anslutning till skolan och simhallen.

LÄS MER »

# 1 SEPTEMBER 2017

AL Studio utvecklar Lerums centrum

Ida och Jenny har fått i uppdrag att arbeta med två detaljplaner för utveckling av Lerums centrum med bostäder, nya stråk och ett kulturhus intill Säveån. Planerna är en fortsättning på arbetet med en strukturplan för Dergårds- och badhusområdet som AL Studio arbetade med under 2016 och ligger i linje med Lerums kommuns vision.

LÄS MER »

# 29 JUNI 2017

AL Studio växer

Efter flytten till nya större lokaler har AL Studio tagit stora kliv och utökats med ytterligare tre kreativa och nytänkande hjärnor med genomförbarheten i fokus. Vi hälsar varmt välkomna till Claudia Altenius, Josefin Westerlund och Emmelie Gustavsson. Kontoret består numera av nio personer och har under sommaren dessutom ytterligare förstärkning av ......

LÄS MER »

AL Studio är ett Göteborgsbaserat arkitektkontor som jobbar i alla skeden och skalor, från vision och strategi till genomförande. Med vår samlade kompetens och breda erfarenhet kan vi erbjuda innovativa och kvalitativa arkitekttjänster inom främst stadsplanering och gestaltning, fastighetsutveckling och husbyggnadsprojekt i tidiga skeden, projektledning samt visualisering.

Vi jobbar med uppdrag för både privata och offentliga beställare och bland våra uppdragsgivare finns främst kommuner och kommunala bolag, fastighetsbolag och byggherrar. Genom ett brett kontaktnät och samarbeten med olika konsultföretag inom området strävar vi efter att alltid kunna erbjuda varje kund och projekt en skräddarsydd lösning. Vi arbetar utifrån ett kvalitets- och miljölednings-system uppbyggt i enlighet med ISO 9001 och 14001.

Nyheter  Ι  Läs mer »

2017-09-08     Studiebesök Vallastaden

2017-09-01     Ida och Jenny utvecklar Lerums centrum

2017-08-31     Emmelie förstärker i Ale

2017-08-24     Kickstart med bubbel och boule!

2017-06-30     Glad sommar!

2017-06-29     AL Studio växer!

2017-06-15     Josefin tar emot YIMBY Göteborgs pris

2017-04-10      Inflyttningsfest den 18 maj 2017

2017-03-27      Studiresa till Italien och Österrike

2017-01-03      Vi har flyttat till egna lokaler vid Järntorget

2016-12-16      AL Studio planerar linbanan över älven

2016-10-14      Förstärkning!

2016-07-04      Hemma på kontoret

2016-06-15      Välkommen Anders!

2016-05-05      AL Studio drar till London

2016-04-30      Inspiration + Fest

2016-02-19      Stadsutvecklingsförslag i Lerums centrum

2015-12-14      Erfarna arkitekter/planeringsarkitekter

2015-12-04      Hedersomnämnade i Europan 13

2015-11-11      Göteborg lockar besökare från östkusten

2015-10-05      Förstudie Dag Hammarskjölds boulevard

2015-09-15      AL Studio växer!

2015-06-29      Studieresa till Estland och Finland

2015-04-30      AL Studio jobbar med Jubileumssatsningen

2015-04-10      Grattis Mareld och Bornstein Lyckefors!

2015-02-25      Välkommen Jenny!

2015-01-30      Nya uppdrag med ny medarbetare

2014-10-31      AL Studio expanderar

2014-09-01      Vi söker nya medarbetare!

2014-08-03      Villa i Alingsås

2014-07-04      Detaljplaner i Borås

2014-05-04      Nytt ramavtal i Lerum

2014-03-09      AL Studio flyttar in på Esperantoplatsen

2014-01-01      AL Studio blir AB

2013-12-01      Från stor småstad till nära storstad

2013-10-15      Resecentrum i Kungälv

2013-09-23      Lokaliseringsstudier i Kungsbacka

2013-09-18      Nytt ramavtal för plantjänster

2013-05-26      Trafikövningsplats i Kristianstad

2013-05-18      Nytt ramavtal för projektledaruppdrag

2013-03-09      Villa i Kristianstad

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio