| Eng | Esp

     Om oss      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL Studio är ett Göteborgsbaserat arkitektkontor som jobbar i alla skeden och skalor, från vision och strategi till genomförande. Med vår samlade kompetens och breda erfarenhet kan vi erbjuda innovativa och kvalitativa arkitekttjänster inom främst stadsplanering och gestaltning, fastighetsutveckling och husbyggnadsprojekt i tidiga skeden, projektledning samt visualisering.

Vi jobbar med uppdrag för både privata och offentliga beställare och bland våra uppdragsgivare finns främst kommuner och kommunala bolag, fastighetsbolag och byggherrar. Genom ett brett kontaktnät och samarbeten med olika konsultföretag inom området strävar vi efter att alltid kunna erbjuda varje kund och projekt en skräddarsydd lösning. Vi arbetar utifrån ett kvalitets- och miljöledningssystem uppbyggt i enlighet med ISO 9001 och 14001.

F ö l j   o s s    p å      

AL STUDIO

# I FOKUS

# 22 OKTOBER 2017

Nytt spännande uppdrag i Göteborg

I förra veckan startade vi på AL Studio upp ett kort men intensivt arbete tillsammans med Trivector Traffic för att ta fram skisser på möjlig stadsutveckling i samband med en framtida förbindelse över älven mellan Lindholmen-Fiskhamnsmotet/Stigberget-Linnéplatsen. Platsbesök och skissworkshop .....

LÄS MER »

# 30 SEPTEMBER 2017

Mål- och visionsutveckling i Täby

Under september genomförde vi en workshop tillsammans med vår beställare Täby kommun och våra samarbetskollegor på Mareld, för att diskutera fram en målbild för utvecklingsområdet Ullna Park som vi jobbar med sedan en tid tillbaka. För genomförandet av workshopen bistod Elin Asplind på .....

LÄS MER »

# 13 NOVEMBER 2017

Tips från Bordeaux och Bilbao

När det började bli dags att planera årets studieresa hade vi alla på kontoret många tips och idéer på vart det skulle bära hän. Efter en hit-pitch föll valet på Bordeaux i södra Frankrike och Bilbao i norra Spanien. Sagt och gjort, i mitten på oktober packade vi våra väskor och drog iväg på en 4 dagar lång och ...

LÄS MER »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio