Eng | Esp

Om oss      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

# 22 MARS 2019

Nya bostäder i Gribbylund

På uppdrag av Täby kommun har vi på AL Studio tagit fram en förstudie med syftet att undersöka

möjligheterna att bebygga en kommunalägd tomt inför eventuell markanvisning, utifrån tomtens förutsättningar och gällande detaljplan.

[Läs mer här...]

# 15 MARS 2019

Göteborgs stadslinbana ute på granskning

Visionen om en stadslinbana i centrala Göteborg har kommit ännu ett steg närmare ett förverkligande. Detaljplanerna som möjliggör för 3 stationer, 6 torn och utrymme för linbanans korridor i luften är nu ute på granskning. [Läs mer här...]

# 13 MARS 2019

Uppskattad inspirationsföreläsning om byggherredrivna planprocesser

Under mässan Arkipelago på BTH i Karlskrona förra veckan fick vi möjlighet att hålla en inspirationsföreläsning om vårt arbete med byggherredrivna planprocesser. På plats fanns många intresserade studenter, konkurrenter och kommuner som har ett stort intresse för frågan.

[Läs mer här...]

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio