Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

4 JULI 2022

Sommargalej!

Nu har vi välkomnat sommaren genom ett härligt galej med hela gänget hemma hos Catrin. Förutom god mat och dryck skapades det konstverk och hölls quiz. Tyvärr kom regnet utan inbjudan...

Läs mer »

1 JULI 2022

Vässade på projektledning

Som ett led i utvecklingen av AL Studio har vi under våren skickat Helena, Emelie, Claudia och Emma att gå en utbildning i projektledning. Kursen gick hos Wenell...

Läs mer »

27 JUNI 2022

Spännande uppdrag runt om i Göteborg

Under den senaste tiden har vi på AL Studio på uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborg arbetat med ett flertal olika uppdrag inom Göteborgs Stad. Vi har bland annat arbetat med framtagandet av underlag för ansökan om planbesked...

Läs mer »

13 JUNI 2022

Ett definierat och livligt stadsrum till Brunnsbo

Brunnsbo är ett strategiskt område för utvecklingen av stadsdelen Backa och är utpekat som framtida omvandlingsstråk i Göteborgs översiktsplan. På uppdrag av Fastighetskontoret har AL Studios studerat möjligheterna att tillskapa och utveckla fler bostäder som kan ligga till grund för en tidig översiktlig exploateringskalkyl och vidare studier av områdets och gatornas utveckling.

Läs mer »

7 JUNI 2022

Nytt uppdrag: Landvetter Växthusen

AL Studio ska gestalta det nya bostadsområdet Landvetter Växthusen tillsammans med utvecklaren Tornstaden och Rådhuset Arkitekter som planarkitekter. Vi började uppdraget genom ett platsbesök med efterföljande workshop. Som namnet antyder...

Läs mer »

3 JUNI 2022

Strukturplan för ny stadsdel och skolområde

I Dergårdsområdet i centrala Lerum finns idag flera skolbyggnader, teater, bibliotek, park med trädalléer och idrottsarena. Här ska en ny del av centrum växa fram. Närheten till Säveån i kombination med bevarande av grönska skapar förutsättningar för en attraktiv stadspark...

Läs mer »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio